Sportuj pod Brdy

 

Dobrý den Vážení čtenáři,
děkujeme vám, že se zajímáte o náš projekt výstavby dětského fotbalového hřiště v obci Řitka.

28.11.2020 Granty, dotace a příspěvky.

SK Sportuj pod Brdy zažádal o grant 750.000Kč Nadaci ČEZ v grantovém řízení oranžová hřiště na vybudování běžecké dráhy 4×60m vedle fotbalového hřiště. Výsledek grantového řízení by měl být do konce ledna 2021.

SK Sportuj pod Brdy zažádal o grant 100.000Kč Nadaci partnerství na relizaci projektu „zelená Lada“ kde by došlo k proinvestování částky ve sportovním areálu na stromy, trávy, keře a byliny. Výsledek grantového řízení by měl být 8.2.2021.

SK Sportuj pod Brdy zažádal o grant 20.000Kč NSA (národní sportovní agentura) na údržbu sportoviště Lada. Konkrétně by byla částka použita na provzdušnění a pískování trávníku. Výsledek grantového řízení by měl být do konce ledna 2021.

28.11.20202 Pří­pojka na vodu a odpad

SK Sportuj pod Brdy připravuje projektovou dokumentaci ke zřízení vodovodní a kanalizační přípojky.

26.11.20202 Stromy v areálu.

Dnešního dne se nám podařilo zakoupit, dovézt a usadit 6 velkých Platanů Piramidalis, které na jaře zajistí alespoň částečný stín pro sportující děti a přihlížející rodiče. Čtyři stromy v hodnotě 16.330 Kč zaplatil sportovní klub SK Sportuj pod Brdy a dva stromy v hodnotě 8.165 Kč zaplatil účet projektu dětského fotbalového hřiště Lada. Platany nám doporučil Jirka Mašek z Řitky. Děkuji Jirkovi Hájkovi, že nám stromy z Úval zdarma přivezl, dále Jirkovi Řežábkovi z firmy www.JR-zahrady.cz, který stromy pomohl usadit, objednal a prodal za nákupní cenu z velkoobchodu.
Dne 29.11.2020 dostal každý strom kolem svého balu kvalitní zeminu, kterou nám daroval pan Pospíšil z Řitky a další vrstvu zeminy daruje Jiří Hrdlička. Zemina pod balem si bude nějakou dobu sedat a tak je možný pohyb stromů do stran, k finálnímu vyrovnání dojde po skončení zimy.

25.10. a 1.11./2020 – stromy, dráha, drenáž
Jaké stromy? Jaká dráha? To jsou otázky, které jsem dostával za poslední dva týdny. Více informací se k tomu tématu dozvíte v příspěvku ze dne 31.10.2020 níže.

Teď tedy k posledním dvou nedělím.
Poslední říjnová neděle a první listopadová neděle patřila dalším přípravám.
Část 1. – pokračování drenážování prostoru hřiště
Pomocí bagru jsme napojili dříve vybudovanou strouhu nad hřištěm na novou strouhu, která vede rovnoběžně s ulicí Všenorská od horního rohu hřiště až pod spodní roh hřiště. Aktuálně hodně prší a bylo poznat, že drenáž pouze nad hřištěm nestačí a je nutné vodu odvádět daleko dále od hřiště neboli pod hřiště. Následující dny ukáží jestli toto řešení zabere dostatečně a voda se nebude držet v trávě. Berte prosím na vědomí, že hřiště je realizováno na původní zemině, která je dost jílovitá a celkem špatně prostupná. Všechny naše zásahy se projevují až s odstupem času (snad to nebude znít jako Prymula) :-), kdy si voda najde svou cestu. Bude-li odvodňovací kanál funkční, tak dojde k umístění geotextílie, drenážní trubky v celé délce, zaházení štěrkem a poté zarovnání kanálu zeminou. Rozšíření drenáže je nutné, aby hřiště opravdu mohlo sloužit sportu.

Část 2. – přípravy na garden beer a dráhu
První co se připravuje pro druhou část, ale zároveň i pohodlnou první část je stržení travnatého drnu v horním prostoru nad hřištěm od 10–20 cm o rozměru 20m x 12m ve kterém v budoucnu vznikne garden beer (posezení pod stromy s např.pivem). Jiří Mašek z Řitky, který se oboru výsadby zeleně věnuje profesionálně navrhl celé uspořádání zeleně (představeno bude opět později). V garden beer se budete moci schovat ve stínu pod 6ks Platanů Pyramidalis s podchozí výškou 2,2 v době sázení (doufejme hned teď na začátku listopadu).
V neděli 1.11.2020 se dále strhnul travní drn v délce 60m podél fotbalového hřiště v blízkosti ulice Všenorská. Tento travní drn byl strhnutý nad vykopanou strouhou ve stejném místě. Rozměr strhnutého drnu a rovnané plochy je 60m x 4m. Tato plocha bude v budoucnu sloužit na vybudování běžecké dráhy pro účely sprintu na 50m a doskoku do dálky. První fáze této dráhy bude dle investic našeho sportovního klubu buď zemitá (upravená zemina, nebo lépe již vyštěrkovaná třemi frakcemi se zakončením pomocí frakce 0–4m po které půjde pohodlně běhat. Když se nám podaří sehnat sponzory, investory nebo granty, tak se na vyrovnaný štěrk v budoucnu může položit vrstva tartanu v hodnotě cca 500.000Kč nebo povrch z umělé trávy v hodnotě 250.000Kč. Toto však bude nutné financovat s pomocí obce, kraje či vypsaných grantů.
Pod touto budoucí dráhou vede drenáž pro fotbal a po jejím zprovoznění by mělo dojít k výstavbě obrubníků či jiného pevného okraje pro dráhu. Do vymezeného prostoru se poté budou navážet různé frakce štěrku.

Všechny zemní práce realizované 25.10. a 1.11.2020 (hodnota cca 15.000Kč) realizoval Michal Macala opět zdarma, moc děkuji.

Jiří Hrdlička

31.10.20202 Roz­dělení projektu na dvě části.

Dochází k rozdělení projektu na dvě části, které se doufejme brzo spojí v jeden funkční projekt. K rozdělení projektu dochází pouze z důvodu, aby bylo transparentně vedené účetnictví projektů a také přesný přehled o tom za co se peníze ze sbírky na hřište utrácejí. Sbírka slouží pouze pro část 1 viz text níže. Část 2 je rozšířením původního plánu o výstavbě fotbalového hřiště. O této části ví více informací pouze lidé, kteří to vědět musí. Představení celého plánu není tajné, ale zatím nebude oficiálně zveřejněné. Kdo má zájem, tak tomu odpovíme při dotazu na jirka@sportujpodbrdy.cz. Ostatní můžou vyčíst z připravovaných prací :-).

Část 1., kterou je výstavba fotbalového hřiště viz.původní plán se sbírkou na který přispíváte.
Část 2., kterou je výstavba sportovního areálu, která byla představena majiteli pozemku Sokolu Řitka dne 7.10. na pravidelné schůzi Jiřím Hrdličkou.

Jiří Hrdlička

10/2020 – přehled do konce září 2020
Hřiště je vyrovnané v rámci prvotních možností. Uvědomujeme si, že není 100% rovné a vznikají různé nerovnosti vlivem usazování navážené zeminy. Hlavní přesuny zeminy a rovnání hřiště realizovala firma Studny Keyř s 50% slevou, které patří velký dík a také jí budeme muset ještě doplatit 2.fázi zemních prací. Postupně budeme nerovnosti dorovnávat zeminou a opět vyplňovat travním semenem. Prioritou je rovnost hřiště cca 1,5m od okraje hřiště. Na celé ploše je rozházeno celkem 125 kg travního semene ve třech různých časový fázích. Přičemž poslední fáze proběhla 10/2020 a tato fáze ještě ani neroste.

Automatické zavlažování je ze 100% funkční. Po dohodě s Pavlem Kotalem firma Maendr vyměníme před létem 2021 jednofázové čerpadlo za výkonnější 3 fázové, aby se voda z postřikovačů vzájemně překrývala. Tato výměna bude v hodnotě dalších cca 15–20 tis., ale již bude na roky definitivní.

V září 2020 se podařilo připojit systém zavlažování na zdroj el.napětí od skupiny ČEZ, dočasná přípojka stála cca 10.000 Kč v materiálu a práci provedl pan Kamberský zdarma. Teď nás čekají již jen měsíční zálohy. Zároveň SK podal žádost na trvalé připojení k el.síti v hodnotě 8.000 Kč, protože to dočasné smí být provozováno pouze několik měsíců. ČEZ bude realizovat trvalou přípojku v roce 2021 z rozvodny O2 nad hřištěm směrem ke hřišti. Doplatek za trvalé připojení bude kolem 5.000Kč – 15.000Kč.

Považujeme za důležité u hřiště vybudovat i budoucí zázemí minimálně s toaletou a tak budeme vyjednávat podmínky s obcí Řitka a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s možné připojení na vodu a kanalizaci. Tato jednání však teprve začnou. Částku zatím vůbec nedokážeme vyčíslit.

Dar 70.000Kč od nadace ČEZ na nákup branek a sítí do nich je již na účtu klubu a bude použit v březnu 2021.

Za náš sportovní klub, bych strašně rád poděkoval všem dárcům za jejich finanční dary (cca 186.000 Kč) a zároveň bych rád poprosil o šíření tohoto projektu mezi další možné dárce. Dle rozpočtu je už teď jasné, že vše stojí mnohem více než se původně plánovalo, ale dělat to polovičatě prostě nechceme. Blíží se konec roku a často některé firmy můžou něco málo odepsat na sponzorské dary z daní. Vlastníte-li takovou firmu nebo v takové firmě třeba pracujete, tak se prosím za nás přimluvte. Doba je teď špatná, ale třeba se podaří opět něco poskládat.

Mimo finanční dary někteří pomáhají prací, půjčováním vybavení nebo zajištěním slevy u dodavatelů. Vše se snažím zapisovat do online rozpočtu. Mezi největší pomocníky poslední doby jednoznačně patři Michal Macela z Řitky, který pomáhá s bagrem a se vším co je potřeba zdarma. Práce vykonané zdarma z poslední doby od dalších lidí jako jsou p.Dlouhý s jeřábem, Lukáš Spousta zámečník p.Kamberský elektřina, p.Kotal zavlažování si nesmírně vážím a děkuji. Jen na slevách a práci zdarma jsme ušetřili zatím více než 150.000 Kč což je více než původní rozpočet hřiště.

Ještě letos by chtěl SK dotáhnout realizaci výstavby oplocení, rovnání plochy nad hřištěm, rovnání plochy vedle hřiště pro budoucí atletickou rovinku, vykopání základů budoucího zázemí, výsadbu několika stromů nad hřištěm pro vznik budoucí odpočinkové zóny. Aktuálně máme zažádáno o grant na výsadbu stromů, keřů, bylin a trav v prostoru kolem hřiště.

10/2019 – informace o projektu.
Po společné debatě SK Sportuj pod Brdy a Sokolu Řitka (vlastník pozemku) jsme dospěli k závěru, že travnaté hřiště je základem každé obce a mělo by být i u nás na Řitce. Sokol Řitka v současné (2019) době bohužel nemá finanční prostředky na investici do podobného projektu a obec Řitka nechce investovat do projektu stojícím na pozemku Sokolu Řitka.

SK Sportuj pod Brdy by chtěl požádat podnikatele, ale i obyvatele obce o pomoc s financováním tohoto projektu. SK Sportuj pod Brdy se v případě realizace projektu stane nájemcem plochy hřiště a bude toto hřiště dále provozovat.

Transparentní účet: https://www.csob.cz/…ta/291419118?…

Aktuální rozpočet projektu: https://docs.google.com/…Gc-Aeeg/edit?…

Proč nám přispět?

Jak poznám kdo přispěl?
Všechny dary uvádíme na transparentním účtu a také na maketě hřiště. Maketa fotbalového hřiště je umístěna na viditelném místě nad pozemkem. Každý kdo přispěje bude na maketě dle vlastního požadavku zobrazen. Zvolíte si jestli zobrazíte logo, jméno či cokoliv jiného. Můžete si zvolit libovolný počet volných políček. Rezervace políček posílejte na e-mail jirka@sportujpodbrdy.cz.

Jak bude velké hřiště?
55m x 35m

Kdy se začne?
V případě dostatku finančních prostředků by se hřiště začalo realizovat v březnu 2020. Již v zimě 2019 je potřeba udělat úpravu terénu těžkou technikou.

Jak přispět?
Zvolte si libovolnou částku daru. Platbu odešlete na transparentní účet 291419118/0300 a jako v.s. zadejte své RČ nebo IČ, do textu platby pak text „dar a vaše jméno / název firmy“. Na e-mail jirka@sportujpodbrdy.cz nás o odeslaném daru prosím informujte.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na autora projektu na e-mail jirka@sportujpodbrdy.cz nebo 605912925. Děkuji Vám za přečtení Jiří Hrdlička SK Sportuj pod Brdy SK SPB z.s. IC: 08550395