Sportuj pod Brdy

Atletika

(září 2020 – leden 2021)

Registrace

Přihlášky na období září 2020 – leden 2021 jsou spuštěny

Program Atletika – je určený všem dívkám i chlapcům ve věku 5–15 let. Do atletické školky a přípravky jsou zpravidla přijímány všechny děti, které projeví zájem, nedělá se talentový výběr. Do kategorie žáků přestupují děti s větším zájmem o konkrétní atletické disciplíny.

U nás v SK SPortuj pod Brdy trénujeme v níže uvedených kategoriích:

 • atletická školka (AŠ) (2016–2013)
 • atletická přípravka (MP) (2012–2009)
 • mladší žáci (MŽ) (2008–2007) ve spolupráci s ASK Dipoli*
 • starší žáci (SŽ) (2006–2005) ve spolupráci s ASK Dipoli*

*Spolupráce s atletickým klubem ASK Dipoli spočívá v možnosti závodit v této kategorii jako hostující závodník právě za ASK Dipoli pro závody družstev, závody jednotlivců závodí tato kategorie klasicky za SK Sportuj pod Brdy. Vyhovují-li závodníkovi podmínky, místo tréninků, termíny tréninků či cokoliv jiného, tak může přestoupit.

K rozdělení do jednotlivých skupin dojde vždy před začátkem pololetí dle registrací. Naším cílem je vytvořit samostatné skupiny školky, přípravy a žáků, tak aby se co nejvíce vyrovnával věkový rozdíl dětí a mohlo se trénovat úměrně věku.

Atletická školka a mladší přípravka trénují většinou formou her a zábavných modifikací jednotlivých atletických disciplín. U starší přípravky a žáků se již více zaměřujeme na plnohodnotnější trénink atletiky a dbáme především na správné provedení jednotlivých disciplín. V káždé kategorie učíme děti fair play a pravidla sportovního chování. Atletika má jednu obrovskou výhodu a to je fakt, že dá vašemu dítěti všeobecné dovednosti, které může následně použít i v jiných sportech či detailnějších specializacích. Naším hlavním cílem je, aby sport děti bavil a byl pro ně především potěšením.

SK Sportuj pod Brdy je členem Českého atletického svazu (ČAS) a využívá trenéry s kvlifikací TAP – I.třídy. Děti se účastní atletických závodů v průběhu celého roku a reprezentují Mníšek pod Brdy a okolí.

K registraci prosím použijte formulář po pravé straně této stránky, nezapomeňte do poznámky napsat jaké dva dny preferujete.

 • Po dohodě je možné přeřadit dítě do mladší či starší kategorie.
 • Při pozdějším zapojení cena programu úměrně klesá.
 • V ceně jsou dva tréninky týdně.
 • Při docházce pouze 1× týden cena neklesá.
 • Při docházce sourozenců cená klesá u káždého z nich o 300Kč.
 • Při docházce jednotlivce i na jiný program SK SPB cená klesá o 300Kč.
 • Tréninky probíhají na oválu ZŠ Mníšek pod Brdy.
 • Při velké nepřízni počasí využijeme tělocvičny v Mníšku, Řitce nebo Klínci.
 • Příspěvky prosíme uhraďte za káždé dítě zvlášť.

Cena programu – atletika:

 • 2 900 Kč – (2016–2013) atletická školka (AŠ)
 • 2 900 Kč – (2012–2011) mladší přípravka (MP)
 • 2 900 Kč – (2010–2009) starší přípravka (SP)
 • 2 900 Kč – (2008–2007 mladší žáci (MŽ)
 • 2 900 Kč – (2006–2005) starší žáci (SŽ)

Rozpis tréninků září 2020 – leden 2021:

ročníky 2011 až 2016 
 (AŠ) a (MP) 


úterý 16:00 – 17:00 – tréninková hodina spuštěna
středa 15:00 – 16:00 – při větším zájmu může být hodina spuštěna
čtvrtek 16:00 – 17:00 – tréninková hodina spuštěna)
pátek 15:00 – 16:00 – při větším zájmu může být hodina spuštěna

ročníky 2007 až 2010 (SP), (MŽ) a (SŽ)

úterý 17:00 – 18:00 – tréninková hodina spuštěna
středa 16:00 – 17:00 – při větším zájmu může být hodina spuštěna
čtvrtek 17:00 – 18:00 – tréninková hodina spuštěna
pátek 16:00 – 17:00 – při větším zájmu může být hodina spuštěna
 • Po dohodě je možné přeřadit dítě do mladší či starší kategorie.

Prosím stáhněte pdf – si žádost o posouzení zdravotní způsobilosti a navšťivte praktického lékaře, který posudek vyplní. Tento posudek je vyžadován pro děti od 10 let věku, ale doporučujeme všem na základě právních předpisů: Zákon 373/2011 Sb., Vyhláška 391/2013 Sb.

Platba:

Platbu prosím odešlete až si naše tréninky vyzkoušíte na číslo účtu 290625104/0300 ČSOB, variabilní symbol platby je mobilní číslo uvedené při registraci, do textu jméno dítěte. Bude-li někdo potřebovat potvrzení např.pro příspěvek od pojišťovny, tak stačí požádat na jirka@sportujpodbrdy.cz.

Příspěvek OZP, VZP je 1 500 Kč, příspěvek VZP je 500Kč

Registrace dítěte

Děkujeme za registraci

Budeme Vás kontaktovat v nejbližším možném termínu.